Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

به پایگاه اطلاع‌رسانی «پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات» خوش‌آمدید

پارک علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر درامر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش پایه واشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناوری نوپا، کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، موسسات پژوهشی و شرکت‌های انشعابی و زایشی و دانش بنیان اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند. هدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء وانتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

خدمات ایاب و ذهاب

  بدینوسیله به آگاهی می رساند به منظور تسهیل در رفت و آمد مراجعین و همکاران مستقر در پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری...

اعضای جدید پارک معرفی شدند

با موافقت شورای اجرایی پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۵ شرکت جدید در پارک مستقر خواهند شد. پس از بررسی سوابق و...

اولین اعضای پارک مستقر شدند

با اعلام نتایج فراخوان پذیرش پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تیرماه سال جاری برگزار شد، ۵ شرکت پذیرفته شده از...

دربارهپارک تخصصی ICT

آرشیومستندات

آرشیواخبار

مزایایاستقرار در پارک

پخش مستقیم مراسم افتتاحیه

اطلاعيه هاهدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء وانتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما