طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقایان مهندس نصراله جهانگرد- معاون محترم فناوری و نو آوری  به سمت "رئیس"، مهندس سیروس موثقی- معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی به سمت "عضو"، دکتر امیر حسین دوایی مرکزی- مشاور محترم وزیر در امور فناوری های نوین به سمت "عضو "، دکتر محمد خوانساری- رئیس محترم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) به سمت "عضو"، مهندس علی شیخ حسنی- دبیر محترم طرح پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت "عضو"، دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده- عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تهران به سمت "عضو" پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات منصوب شدند. متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

به استناد مفاد تصویب نامه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ه مورخ ۳۱/۶/۹۴ هیأت محترم وزیران و در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال "حمایت از کالای ایرانی" جناب عالی را به عنوان "عضو/ رئیس شورای راهبری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات(سایت امام سجاد (ع)) منصوب می­نمایم. اهم وظایف شورا به شرح ذیل می باشد:

  1. هدایت و نظارت بر فعالیت های پارک و تصمیم­ گیری در مورد خدمات پیمانکاران در مراحل طراحی نرم افزارها و احداث عمرانی پارک،
  2. برنامه ریزی برای بازسازی و توسعه زیرساخت های حقوقی مورد نیاز پارک،
  3. تصمیم­ گیری نهایی در کلیه موارد مربوط به پارک در مرحله راه اندازی تا زمان تأیید اساسنامه و استقرار کلیه ارکان پارک.

امید است با استعانت از پیشگاه حضرت حق و بهره گیری از دانش و تجارب خود و همکاری و همیاری سایر اعضاء در جهت نیل به اهداف و وظایف تعیین شده موفق و مؤید باشید.

محمد جواد آذری جهرمی