طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جناب آقای دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده به سمت "مشاور وزیر و رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات "منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقاي دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی زاده

به استناد بند ۱ ماده ۷ اساسنامه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و در راستای تحقق بیانیه صادره مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقلاب و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، جناب عالی را به عنوان " مشاور اینجانب و رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات " منصوب مینمایم. ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک در جهت تحقق برنامه های دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و با رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرایی وظابف مصرح در اساسنامه آن پارک اهم انتظارات را به شرح ذیل برآورده نمایید:

۱. توسعه اقتصاد بخش فناوری اطلاعات در راستای تحقق ماموریت های سازمان فناوری اطلاعات در افزایش سهم ارزش افزوده این بخش از تولید ناخالص داخلی، تعامل و همکاری با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و منطقه ویژه اقتصادی پیام و سامان دهی شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال میان پارک ها، مراکز رشد، مراکز نوآوری و شتابدهنده های فعال بخش برای تقویت هم افزایی و بهره مندی از تمامی قابلیت های موجودبخش در حمایت از توسعه کسب و کارهای بخش و ایجاد جریان ملی توسعه تولید بومی.

۲. تدوین و پیاده سازی زیست بوم توسعه کسب و کارهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت نقش پارک در تکمیل زنجیره پژوهش تا تجاری سازی و ایجاد خوشه های نوآوری مرکب از شرکت های بزرگ ملی و بین المللی بخش و شرکت های نوپا از طریق تدوین برنامه های حمایتی و توسعه ای منسجم و جامع و توسعه زنجیره تامین بخش و جایگزین نمودن محصولات ملی با نیازهای وارداتی به منظور تقویت و توسعه کارآفرینی، فراهم سازی بسترهای لازم برای استقرار شرکت ها و توسعه بازاذهای ملی و بین المللی برای شرکت های مستقر در پارک.

۳.رعایت اصول حفظ حریم خصوصی بر پایه رعایت "منشور حقوق شهروندی" و ارتقای سلامت نظام اداری به منظور افزایش شفافیت مالی و حفظ اموال دولتی وفق قوانین.

۴.اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب و انتصاب مدیران و همکاران زیرمجموعه و بکارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و کارکنانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی.

اميد است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی با جدیت و تلاش وافره خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم سرافراز ایران را سرلوحه خود قرارداده و در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.

محمد جواد آذری جهرمی