بازدید دستیار جوان وزیر به همراه اعضای شورای دستیاران جوان سازمانها و شرکت های تابعه و مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پارک

در این بازدید جناب آقای مهندس سجاد بنابی دستیار جوان وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه اعضای شورای دستیاران جوان روسای سازمان ها و مدیران شرکت های تابعه و همچنین مدیران ارشد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضورداشتند.

در نشستی که برگزار گردید جناب آقای دکتر محمدجعفر صدیق سرپرست پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به ارائه مختصری درخصوص مأموریت ها و اهداف پارک پرداختند، همچنین ایشان به نحوه پیشرفت راه اندازی پارک و ایجاد شعبات استانی که اولین نود آن استان خراسان رضوی می باشد اشاره نمودند.