با هماهنگی های انجام  شده توسط جناب آقای مهندس حمیدی مدیر کل محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات استان البرز امروز دوشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه، جلسه ای با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه خوارزمی و جمعی از اساتید این دانشگاه و تنی چند از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و همچنین نمایندگان نظام صنفی استان و اعضای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار گردید.در این نشست صمیمی موضوعات همکاری های مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اظهار امیدواری شد این زمینه ها گسترش و توسعه بیشتری پیدا نماید.