به منظور تعامل، ارائه درخواستها و برنامه ریزی مراسم افتتاحیه پارک علم و فناوری ICT، در تاریخ ۹۶/۴/۳۱  جلسه ای با مجموعه مدیران محترم استانداری و شهرداری استان البرز در محل پارک برگزار گردید و هماهنگیهای لازم جهت برگزاری هر چه بهتر این مراسم به عمل آمد.آقایان دکترارتقایی معاون عمرانی استانداری استان ابرز، دکتر فانی مدیر کل دفتر فنی استانداری، مهندس قدس شهردار گرمدره، مهندس رضایی مدیر کل راه و شهرداری استان و مهتدس پوستین دوز معاون ایشان، مهندس میرکتولی رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها و مهندس گوزل از مجموعه استان و آقایان شیخ حسنی مدیر پارک، کردی رییس حراست، دکتر فسنقری، مهندس تورج قنبری از جمله مدیران پژوهشگاه حاضر درجلسه بودند.