طی جلسه‌ای با حضور شرکت مشاور کیا و مدیر کل محترم حراست پژوهشگاه و آقای مهندس شیخ حسنی مدیر طرح و سایر مدیران اجرایی در سالن جلسات پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص سیستم حفاظت پیرامونی پارک بحث و تبادل نظر شد.