نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تاریخ ۹۶/۲/۱۸ با حضور شرکت‌های فناور، هسته‌های فناور و واحدهای سازمانی مربوطه در محل این پارک برگزار شد.
مدیران و کارشناسان طرح پارک تخصصی ICT و گروه توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا نماینده پژوهشگاه در این نمایشگاه بودند که در آن فعالیتهای انجام شده و برنامه‌های توسعه آتی پارک به معرض نمایش گذاشته شد.
گفتنی است ریاست محترم پژوهشگاه آفای دکتر خوانساری، وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری آقای دکتر فرهادی، آقای دکتر پیری معاون محترم وزیر علوم، آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین آقای دکتر دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله بازدیدکنندگان غرفه پارک تخصصی ICT در این نمایشگاه بودند.