سیزدهمین جلسه هماهنگی طرح پارک تخصصی ICT در تاریخ ۹۶/۲/۲۱ با حضور مدیران و کارشناسان پژوهشگاه و پارک دانشگاه تهران در محل پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در ابتدا گزارش پیشرفت کار و زمانبندی ارائه گزارشات و امور اجرایی توسط جناب آقای مهندس شیخ حسنی مرور شد و در ادامه، گزارش محتوایی، برنامه‌های آتی و سایر موارد لازم توسط جناب آقای دکتر صدیق ارائه شدند.

در پایان چهارچوب کلی کار توسط جناب آقای مهندس قنبری معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت در زمینه نحوه طراحی و اداره پارک و چگونگی هزینه‌های عمرانی و زیرساختی تبیین شد.