پانزدهمین جلسه هماهنگی طرح پارک تخصصی ICT در تاریخ ۹۶/۳/۲ با حضور آقایان مهندس برات قنبری معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارتخانه، دکتر صدیق رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه، مهندس شیخ حسنی مدیر پارک تخصصی، و سایر مدیران و کارشناسان مربوطه از پژوهشگاه و پارک دانشگاه تهران در محل پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

ارائه گزارش توسط دکتر صدیق در خصوص پلان پارک در فازهای مختلف و طرح توسعه فیزیکی و برآورد هزینه‌ها و بودجه مورد نیاز، مرور مکانیزم نظارت بر فعالیتهای پروژه و نظام پرداخت، و همچنین ارائه گزارشی توسط خانم امینیان در خصوص بودجه پارک از جمله مباحث مطرح شده در جلسه بودند.