چهاردهمین جلسه هماهنگی طرح پارک تخصصی فاوا با حضور مدیران و کارشناسان مربوطه از پژوهشگاه و پارک دانشگاه تهران روز سه شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۶ در محل دفتر ریاست محترم پژوهشگاه برگزار شد.

ارائه گزارشی از پیشرفت کار توسط جناب آقای دکتر صدیق، ارائه و بحث در باره برنامه پذیرش شرکت‌ها در پارک و ارائه گزارشی در خصوص تدوین مدل مفهمومی و برنامه اجرایی مرکز نوآوری توسط جناب آقای مهندس خراط از جمله مباحث مطرح شده در جلسه بودند.