Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features.‎ just login to your account and enjoy .‎.‎.‎

منشور

شما اینجا هستید

آغاز  و راه اندازی کار پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

با عنایت به الطاف الهی و استعانت از ذات اقدس باریتعالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، طراحی و اجرای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به مرحله اجراء درآمده است. این مهم به منظور تکمیل زنجیره پژوهش و تولید و بازار بوده است و اهداف ذیل را در بر خواهد داشت:

۱ – حرکت از گروه‌های پژوهشی به سمت شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد پژوهشگاه

۲ –  انتقال شرکتهای دانش بنیان به سایت پارک ICT جهت رشد و توسعه و تبدیل به شرکت‌های متوسط

۳ –  انتقال شرکت‌های رشد یافته به پارک ICT جهت ارتقاء به شرکت‌های با بازار ملی و بین المللی

۴ –  انتقال تکنولوژی و پژوهشهای مرکز به شرکتهای مستقر در پارک

۵ – امکان بهره برداری شرکت‌ها از امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه‌های مرکز

۶ – ارائه خدمات زیر ساختی به شرکت های مستقر در  پارک ICT

 

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما