ورود

نام کاربری پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را وارد کنید.
گذرواژه‌ی که با نام کاربری شما مطابقت دارد وارد کنید.

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

ارتباط با ما